how to build your own website for free


Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (tzw RODO/GDPR) firma Softmed informuje, że:


1. Administrator danych:
Administratorem danych podanych na formularzu rejestracyjnym jest

SoftMed sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 17B
30-128 Kraków
tel (+)48 12 444 61 01
fax (+)48 12 444 61 02
biuro@softmed.com.pl


2. Cel zbierania i przechowywania danych:
Celem zbierania danych jest poprawna komunikacja oraz możliwość przesyłania informacji handlowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim nie mającym do tego prawa z mocy obowiązujących przepisów. Odbiorcami danych będą: zarząd i handlowcy firmy Softmed.


3. Państwa prawa:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
W przypadku chęci sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt – biuro@softmed.com.pl
Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa.


4. Konsekwencje nie wyrażenia zgody:
Państwa dane osobowe przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej komunikacji. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania – nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o ofercie Softmed.